دوره های آموزشی تخصصی

پس از طی دوره متوسطه مکالمه زبان انگلیسی (Upper intermediate) زبان آموزان قادر خواهند بود بر اساس علاقه و نیاز خود در یکی از دوره های تخصصی شرکت نموده و با استفاده از توانائی خود در مکالمه زبان مهارت های تخصصی را کسب نمایند.


اهم این دوره های مهارتی عبارتند از:


 مکالمات جهانگردی با اعطای مدرک رسمی وزارتی
 مترجمی اخبارو مطبوعات و مترجمی متون و اسناد
 تربیت مربی آموزش زبان
 آمادگی آزمون کارشناسی ارشد زبان در همه گرایشها