خردسالان

کلاسهای آموزش زبان خردسالان با هدف ایجاد انگیزه و علاقه نسبت به جاذبه های زبان انگلیسی ویژه گروه سنی 6تا9 سال طراحی گردیده است. فراگیری مکالمات ساده و تقویت درک شنیداری خردسالان در حد مفاهیم قابل درک این گروه سنی، محور برنامه آموزشی خردسالان را تشکیل می دهد. به منظور تقویت هر چه بیشتر انگیزه و علاقمندی فراگیران این گروه سنی ،در تدوین برنامه های آموزشی آنها از فیلم و کارتون و بازیهای خلاق و هدفمند به وفور استفاده می گردد.