نوجوانان

یکی از ویژگی های موسسه ناهید که آن را از سایر مراکز و موسسات مشابه خود ممتاز می نماید، توجه و برنامه ریزی جهت رفع نیاز های آموزشی هر مقطع سنی با در نظر گرفتن شرایط ویژه آن گروه سنی است. به همین منظور دوره ویژه نوجوانان (12تا 14 سال ) با مفاهیم جذاب و قابل درک در 8 سطح برگزار می گردد. گذراندن این دوره نوجوانان زبان آموز را برای درک بهتر مطالب در سطوح بالاتر آماده می نماید.